HelseID | Dokumentasjon

Om denne portalen

På denne portalen finner du teknisk og funksjonell dokumentasjon om tjenesten HelseID, levert av Norsk Helsenett SF.

I menyen til venstre kan du navigere i portalens innhold, og du finner lenker til HelseIDs hjemmeside og selvbetjeningsportal.

Kort om HelseID

HelseID er en felles påloggingsløsning for helse- og omsorgssektoren. Den legger til rette for enklere pålogging for helsepersonell, og for styrket informasjonssikkerhet ved digital samhandling i sektoren. Dette skjer blant annet gjennom funksjonalitet for autentisering av brukere, systemer og virksomheter, samt beskyttelse av tjenestegrensesnitt (API-er).

 

Hvis du ikke finner svar på dine spørsmål, send e-post til kundesenter@nhn.no