Godkjenningsprosessen til HelseID

HelseID gjennomfører en kodegjennomgang før klientprogramvare eller API-er kan ta i bruk HelseID i produksjon. Hensikten er å sikre at at løsninger som produksjonsettes ikke har store feil eller svakheter som går utover informasjonssikkerhet eller personvern.

Følgende tabell oppsummerer når det er behov for en kodegjennomgang:

System som bare gjør brukerpålogging

Trenger normalt ikke å godkjennes

System som bare gjør maskin-til-maskin for api-kall

Trenger normalt ikke å godkjennes

System som kombinerer brukerpålogging med api-kall

Godkjenning er påkrevd

API-er som beskytter sensitive helseopplysninger

Godkjenning er anbefalt

HelseID kan be om en godkjenning av en programvare selv om den normalt ikke trenger å godkjennes dersom vi likevel mener det er behov for det. 

 

I kodegjennomgangen ser vi på følgende:

 • Implementasjon av protokollmekanismer.

  • Har klienten implementert de påkrevde mekanismene på en tilfredsstillende måte?

  • Vi ser særlig på hvordan access tokens og refresh tokens håndteres og beskyttes. 

 • Håndtering av hemmeligheter.

  • Er hemmelighetene som benyttes for klientautentisering beskyttet godt nok?

 • Systemarkitektur.

  • Følger klienten beste praksis? Bryter klienten med noen av kravene som sikkerhetsprofilen til HelseID stiller?

  • Følger klienten beste praksis for webklienter?

  • Gjør klienten unødvendig mange kall mot HelseID? 

  • Er klienten robust for endringer i HelseID? 

 • Validering av tokens og claims 

  • Valideres tokens på riktig måte?

  • Gjør klienten validering av de riktige claimene? 

  • Brukes riktige claims for å gi tilgang til klient eller api?

 

Vi ser ikke på følgende:

 • Overordnet systemarkitektur

 • Brukergrensesnitt

 • Annen implementasjon som ikke angår HelseID

 

Normalt gjennomføres godkjenningen som et møte der teknisk personell fra HelseID møter teknisk personell fra leverandør av programvaren. Personell fra leverandør presenterer løsningen og viser fram de relevante deler av kildekoden. Personell fra HelseID kan stille spørsmål eller komme med anbefalinger for forbedringer der dette er relevant. Normalt får HelseID tilsendt et kort dokument som presenterer arkitekturen i løsningen på forhånd.

I de tilfeller der leverandør ikke kan dele kildekoden for integrasjonen med HelseID kan alternative framgangsmåter diskuteres. Det viktige for HelseID er å sikre at løsninger som produksjonsettes ikke har store feil eller svakheter og at leverandør tar ansvar for å rette eventuelle mindre feil eller svakheter som blir funnet. En tilstrekkelig detaljert løsningsbeskrivelse kombinert med et inngående intervju med med teknisk personell fra leverandør kan erstatte innsyn i kildekoden.