Selvbetjening i TEST

Ordliste

Se https://helseid.atlassian.net/wiki/spaces/HELSEID/pages/498794497

Hvem er dette for?

Systemleverandører og tjenestetilbydere som vil komme i gang med utvikling og testing av sitt klientsystem eller API.

Hvordan komme i gang

Logg inn på Selvbetjening TEST: https://selvbetjening.test.helseid.no/.

Har du ikke tilgang fra før, så vil du måtte søke om tilgang. Fyll ut skjemaet som dukker opp og send inn. Du vil få en e-post når den er behandlet.

Når du har fått tilgang og logger inn igjen, så vil du se flere fliser å velge mellom. Det er bare å gå inn på disse og sette i gang.

Ulike tjenestetilbydere og API-er vil ha ulike krav til konsumentene, også i TEST. Se dokumentasjon for de respektive API-ene for å finne ut mer.

Flere konfigurasjonseiere

Når du fikk tilgang til løsningen, så fikk du også automatisk en konfigurasjonseier. Denne vil være virksomheten din om du oppga organisasjonsnummer. Det kan være ønskelig med flere konfigurasjonseiere for å f.eks. teste godkjenningsprosess med flere aktører.

Navnet på din nåværende konfigurasjonseier vises øverst til høyre på siden. Velg tannhjulet til høyre for dette navnet, velg så “Opprett ny konfigurasjonseier” og fyll ut skjema. Organisasjonsnummer kan være samme som tidligere, men navn må være unikt. Den vil ikke trenge godkjenning, da du allerede har fått godkjent tilgang tidligere.

Når den nye konfigurasjonseieren er opprettet, så vil du kunne bytte til den ved å klikke på pilen til høyre for din nåværende konfigurasjonseier.