Grunnleggende sikkerhetskonsepter

Innledning

I bunn av tjenestene som tilbys i HelseID ligger det noen grunnleggende sikkerhetsprotokoller og konsepter som gjør at HelseID blir en teknisk sett sikker portal å bruke, og som er essensielle for selve tjenesten. Dette bidrar sterkt til den tilliten aktørene som samhandler må ha til HelseIDs rolle som knutepunkt og felles sikkerhetskomponent. I dette delkapittelet gis en kort beskrivelse av disse konseptene og protokollene.

I denne seksjonen kan du lese mer om disse underliggende konseptene, slik som f.eks. autentisering, sikkerhetsnivåer, sikkerhetsprotokoller, identitetsføderasjon, med mer.

Undersider