Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Føderering av identitet er prosessen med å delegere autentiseringsansvar. For HelseID betyr det at identitetstilbyderne som det er gjort integrasjoner med garanterer for identiteten til helsepersonellet. Dette muliggjør at helsepersonell og andre ansatte kan få tilgang til tjenester som tilbys av andre virksomheter kun ved å logge seg på én gang (Single Sign-On). I praksis vil det si at man benytter en eID man allerede har på flere ulike steder. Gjenbruk av autentiserte identiteter på denne måten bidrar til mer sømløs samhandling og en bedre brukeropplevelse for helsepersonell og andre ansatte, med mer tid til pasientbehandling enn pålogging.

...