De forskjellige rettighetene til Selvbetjening i Altinn

Hvis du trenger tilganger til å representere en virksomhet i produksjonsmiljøet for HelseID Selvbetjening, må du ha fått delegert en rettighet for dette i Altinn. Se dokumentet «Delegering av tilgang til HelseID Selvbetjening» for en beskrivelse av dette.

HelseID Selvbetjening støtter følgende rettigheter i Altinn:

  • Ta i bruk HelseID for et fagsystem

  • Opprette og endre klientsystemer i HelseID Selvbetjening

  • Opprette og endre API-er i HelseID Selvbetjening

Når du har fått delegert en rettighet til HelseID Selvbetjening i Altinn, har du også tilgang til denne rettigheten inne i HelseID Selvbetjening. Her beskriver vi kort hva de forskjellige rettighetene gir deg:

Ta i bruk HelseID for et fagsystem

Denne rettigheten gir deg mulighet til å ta i bruk en eller flere tjenester som er sikret med HelseID gjennom HelseID Selvbetjening. Inne i HelseID Selvbetjening kan du velge en eller flere tjenester som du vil bruke sammen med en applikasjon (fagsystem). Dette er en rettighet som du trenger hvis du for eksempel skal administrere en installasjon av et EPJ-system. EPJ-systemet kan enten trenge tilgang til en annen tjeneste (som for eksempel Kjernejournal) gjennom HelseID eller kan ha behov for pålogging gjennom HelseID.

Eksempel på brukere er

  • IKT-personell i kommuner

  • ansatte på et legekontor

Opprette og endre klientsystemer i HelseID Selvbetjening

Denne rettigheten gir deg tilgang til siden for klientsystemer i HelseID Selvbetjening. Der har du muligheten til å opprette eller redigere et klientsystem i HelseID Selvbetjening. Klientsystemet eies av virksomheten du representerer. Dette er en rettighet som du trenger hvis du for eksempel tilbyr et EPJ-system til kunder, og vil at systemet skal kunne integrere mot andre tjenester ved hjelp av HelseID.

Brukere som trenger denne rettigheten er systemleverandører som vil ta i bruk HelseID for å få tilgang til tjenester som for eksempel Kjernejournal.

Opprette og endre API-er i HelseID Selvbetjening

Denne rettigheten gir deg tilgang til API-siden i HelseID Selvbetjening. Dette er en rettighet som du trenger hvis du skal opprette, redigere eller godkjenne tilganger for et API som bruker HelseID. API-et eies av virksomheten du representerer.

Brukere som trenger denne rettigheten er tjenesteeiere (API-eiere) som vil sikre tilgangen til sitt API gjennom HelseID sine sikkerhetsmekanismer.