De forskjellige rettighetene til Selvbetjening i Altinn

Hvis du trenger tilganger til å representere en virksomhet i HelseID Selvbetjening, må du ha fått delegert en rettighet for dette i Altinn. Se dokumentet «Delegering av tilgang til HelseID Selvbetjening» for en beskrivelse av dette.

HelseID Selvbetjening støtter følgende rettigheter i Altinn:

  • Aktivering av tjenester i HelseID

  • Administrasjon av klientsystemer i HelseID

  • Administrering av tjenester i HelseID

Når du har fått delegert en rettighet til HelseID Selvbetjening i Altinn, har du også tilgang til denne rettigheten inne i HelseID Selvbetjening. Her beskriver vi kort hva de forskjellige rettighetene gir deg:

Aktivering av tjenester i HelseID

Denne rettigheten gir deg mulighet til å ta i bruk en eller flere tjenester som er sikret med HelseID gjennom HelseID Selvbetjening. Inne i HelseID Selvbetjening kan du velge en eller flere tjenester som du vil bruke sammen med en applikasjon. Dette er en rettighet som du trenger hvis du for eksempel skal administrere en installasjon av et EPJ-system. EPJ-systemet kan enten trenge tilgang til en annen tjeneste (som for eksempel Kjernejournal) gjennom HelseID eller kan ha behov for pålogging gjennom HelseID.

Eksempel på brukere er

  • IKT-personell i kommuner

  • ansatte på et legekontor

Administrasjon av klientsystemer i HelseID

Denne rettigheten gir deg tilgang til siden for klientsystmer i HelseID Selvbetjening. Der har du muligheten til å opprette eller redigere et klientsystem i HelseID Selvbetjening. Klientsystemet eies av virksomheten du representerer. Dette er en rettighet som du trenger hvis du for eksempel tilbyr et EPJ-system til kunder, og vil at systemet skal kunne integrere mot andre tjenester ved hjelp av HelseID.

Administrering av tjenester i HelseID

Denne rettigheten gir deg tilgang til API-siden i HelseID Selvbetjening. Dette er en rettighet som du trenger hvis du skal opprette, redigere eller godkjenne tilganger for et API som bruker HelseID. API-et eies av virksomheten du representerer.

Merk at muligheten til å opprette et nytt API gjennom Selvbetjeningsportalen foreløpig bare er tilgjengelig i testmiljøet til HelseID Selvbetjening.