Securing APIs

Hvordan jobbe med sikkerhet for API

  • Trusselmodellering

  • Angripermodellering

  • Autentiseringsmekanismer og API

  • Tilgangsstyring og tilgangskontroll av API-klienter

  • Tiltak mot kjente trusler og angrep mot OAuth mekanismene

  • Checklist for sikring av API