Selvbetjening for systemleverandører

Ordliste

Se https://helseid.atlassian.net/wiki/spaces/HELSEID/pages/498794497

Hvem er dette for?

Selvbetjening av klientsystemer er funksjonalitet som er ment for leverandører av klientsystemer som skal benytte HelseID. Denne artikkelen viser hvordan man kommer i gang med å teste, og hvordan man tilgjengeliggjør klientsystemet sitt i produksjon.

Grunnleggende modell

HelseID tilbyr en modell hvor et klientsystem har flere instanser av seg. Hver instans er en klientkonfigurasjon i HelseID, og typisk vil hver virksomhet (f.eks. kommune eller legekontor) ha en egen klientkonfigurasjon. Det er virksomheten (tjenestekonsumenten) som eier klientkonfigurasjonen, mens systemleverandøren (dere) eier klientsystemet som det er en instans av. Dette gjør at det samme grunnoppsettet kan gjenbrukes i flere virksomheter, uten at brukeren i virksomheten trenger å forholde seg til alle tekniske detaljer.

Om f.eks. journalsystemet Beste Journal skal benyttes i virksomhetene God Lege og Fantastisk Kommune, så vil leverandøren av Beste Journal først legge til klientsystemet i Selvbetjening. Så vil God Lege og Fantastisk Kommune hver for seg opprette en klientkonfigurasjon som tar i bruk Beste Journal. Se brukerveiledningen for flere detaljer: https://helseid.atlassian.net/wiki/spaces/HELSEID/pages/9043985.

Det er også hver enkelt klientkonfigurasjon som får (eller ikke får) tilgang til et API. Det er opp til tjenestetilbyderen å bestemme hvilken virksomhet får tilgang gjennom hvilket klientsystem. Kanskje Fantastisk Kommune får tilgang, mens God Lege ikke oppfyller kravene, og dermed ikke får tilgang, selv om de begge benytter samme klientsystem.

Kom i gang med testing

Før du kan gå i gang med testing, kan du logge inn i Selvbetjening TEST. Se https://helseid.atlassian.net/wiki/spaces/HELSEID/pages/498466821 for ytterligere informasjon.

Når du har fått tilgang og logger på løsningen, så vil du kunne velge blant flere funksjonaliteter. For å opprette eller endre klientsystemer, så må du velge flisen med navn “Klientsystemer”. Her vil du få en oversikt over dine registrerte klientsystemer, og du kan legge til nye.

Etter at du har opprettet et klientsystem, kan du benytte dette for å opprette en klientkonfigurasjon. En klientkonfigurasjon benyttes for å autentisere med HelseID. Velg “Sett opp HelseID” fra menyen og følg instruksjoner fra https://helseid.atlassian.net/wiki/spaces/HELSEID/pages/9043985/Selvbetjening+for+helsevirksomheter#Ta-i-bruk-e-helsetjenester. Har klientsystemet kun brukerpålogging, så må du velge “Sett opp pålogging for en applikasjon”.

Gjøre et klientsystem tilgjengelig i produksjon

Før dere går i produksjon med klientsystemet, vil vi kreve en kodegjennomgang. Pass på at dere setter dere inn i kravene til HelseID, og vær gjerne i dialog med Norsk helsenett før dere starter registrering i produksjon.

Dere finner en fane kalt 'Produksjonssetting' inne på klientsystemet i testmiljøet. Der kan dere igangsette prosessen for å ta klientsystemet videre til produksjon.

Rettighetstypen 'Opprette og endre klientsystemer i HelseID Selvbetjening' er nødvendig for å kunne opprette klientsystemet i produksjon. Se https://helseid.atlassian.net/wiki/spaces/HELSEID/pages/9076754.

Vi kopierer over det vi kan fra test- til produksjonsmiljøet, men noen inkompabiliteter kan forekomme. Selvbetjening for HelseID veileder dere gjennom det som må korrigeres.

Neste steg blir kodegjennomgang og godkjenning av klientsystemet. Vi kontakter dere på e-postadressen som dere oppga ved registrering av klientsystemet.