Selvbetjening for systemleverandører

Ordliste

Se https://helseid.atlassian.net/wiki/spaces/HELSEID/pages/498794497

Hvem er dette for?

Selvbetjening av klientsystemer er funksjonalitet som er ment for leverandører av klientsystemer som skal benytte HelseID. Denne artikkelen viser hvordan man kommer i gang med å teste, og hvordan man tilgjengeliggjør klientsystemet sitt i produksjon.

Grunnleggende modell

HelseID tilbyr en modell hvor et klientsystem har flere instanser av seg. Hver instans er en klientkonfigurasjon i HelseID, og typisk vil hver virksomhet (f.eks. kommune eller legekontor) ha en egen klientkonfigurasjon. Det er virksomheten (tjenestekonsumenten) som eier klientkonfigurasjonen, mens systemleverandøren (dere) eier klientsystemet som det er en instans av. Dette gjør at det samme grunnoppsettet kan gjenbrukes i flere virksomheter, uten at brukeren i virksomheten trenger å forholde seg til alle tekniske detaljer.

Om f.eks. journalsystemet Beste Journal skal benyttes i virksomhetene God Lege og Fantastisk Kommune, så vil leverandøren av Beste Journal først legge til klientsystemet i Selvbetjening. Så vil God Lege og Fantastisk Kommune hver for seg opprette en klientkonfigurasjon som tar i bruk Beste Journal. Se brukerveiledningen for flere detaljer: https://helseid.atlassian.net/wiki/spaces/HELSEID/pages/9043985.

Det er også hver enkelt klientkonfigurasjon som får (eller ikke får) tilgang til et API. Det er opp til tjenestetilbyderen å bestemme hvilken virksomhet får tilgang gjennom hvilket klientsystem. Kanskje Fantastisk Kommune får tilgang, mens God Lege ikke oppfyller kravene, og dermed ikke får tilgang, selv om de begge benytter samme klientsystem.

Kom i gang med testing

Før du kan gå i gang med testing, må du få tilgang til Selvbetjening TEST. Se https://helseid.atlassian.net/wiki/spaces/HELSEID/pages/498466821.

Når du har fått tilgang og logger på løsningen, så vil du kunne velge blant flere funksjonaliteter. For å opprette eller endre klientsystemer, så må du velge flisen med navn “Klientsystemer”. Her vil du få en oversikt over dine registrerte klientsystemer, og du kan legge til nye.

Etter at du har opprettet et klientsystem, kan du benytte dette for å opprette en klientkonfigurasjon. En klientkonfigurasjon benyttes for å autentisere med HelseID. Velg “Sett opp HelseID” fra menyen og følg instruksjoner fra https://helseid.atlassian.net/wiki/spaces/HELSEID/pages/9043985/Selvbetjening+for+helsevirksomheter#Ta-i-bruk-e-helsetjenester. Har klientsystemet kun brukerpålogging, så må du velge “Sett opp pålogging for en applikasjon”.

Gjøre et klientsystem tilgjengelig i produksjon

Avhengig av bruksmønster, så kan vi kreve en kodegjennomgang. Pass på at dere setter dere inn i godkjenningsprosessen til HelseID, og vær gjerne i dialog med Norsk helsenett før dere starter registrering i produksjon.

Når klientsystemet er testet, og dere vil gjøre det tilgjengelig for konsumenter i produksjon, så må dere også registrere klientsystemet i Selvbetjening sitt produksjonsmiljø.

Deleger først rettigheten “Administrasjon av klientsystemer i HelseID” til personen som skal registrere klientsystemet på vegne av systemleverandøren. Se https://helseid.atlassian.net/wiki/spaces/HELSEID/pages/9076754.

Når du har fått delegert rettigheten, kan du logge på https://selvbetjening.helseid.no/, og du får tilgang til å representere systemleverandøren. Velg flisen med navn “Klientsystemer”, og registrer ditt klientsystem med samme navn og tilsvarende oppsett som i TEST.

Vi må godkjenne det nye klientsystemet før det blir tilgjengelig for bruk. Tiden det tar vil variere ut i fra typen klientsystem. Vi kontakter dere på e-postadressen som dere oppga ved registrering av klientsystemet, så sørg for å følge med på denne. Kontakt eventuelt kundesenter ved spørsmål.