Delegering av tilgang til HelseID Selvbetjening

Introduksjon til delegering av rettigheter i Altinn

For at en person (A) skal få tilganger til å representere en virksomhet i HelseID Selvbetjening, må vedkommende ha fått delegert en rettighet for dette i Altinn.

Personen (B) som delegerer denne rettigheten må ha rollen Tilgangsstyring i Altinn. Se Altinn sin dokumentasjon for oversikt over hvilke eksterne roller som har denne rollen forhåndstildelt i Altinn.

Personen (A) som får delegert rettigheten vil deretter kunne logge inn i HelseID Selvbetjening og representere virksomheten de fikk delegert rettigheten for.

Vær obs på at rettigheten man delegerer vil være gitt helt frem til man eventuelt fjerner rettigheten manuelt (punkt 5).

Virksomheten som delegeringen gjennomføres på, må være oppført som en hovedenhet i Enhetsregisteret, ikke som underenhet eller organisasjonsledd.

Informasjon som kreves

For å delegere rettigheten trenger du fødselsnummer og etternavn til personen som du skal delegere den til.

Innlogging i Altinn

Logg inn på https://altinn.no med din personlige bruker. Velg så hvilken aktør du ønsker å representere. Det er denne aktøren du vil delegere en rettighet for.

I dette tilfellet velger vi aktøren «Fjelberg og Botnhamn»

Opprett rettighet

Trykk på profilen din øverst i høyre hjørne.

  1. Verifiser at du representerer korrekt organisasjon, og velg så «Innstillinger»:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Velg «Andre med rettigheter til virksomheten»:

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Velg «Legge til ny person eller virksomhet»:

4. Skriv inn fødselsnummer og etternavn til personen du vil delegere rettigheten til:

5. Klikk på «Gi tilgang til enkelttjenester»:

 

6. Skriv inn «helseid» i søkefeltet og velg rettigheten du vil delegere. For en liste over hvilke rettigheter du kan velge, og bruken av dem, se https://helseid.atlassian.net/wiki/spaces/HELSEID/pages/500367361

7. Klikk på «Neste»:

8. Bekreft ved å klikke «Gi rettigheter». Du kan også bli bedt om å fylle inn e-postadressen til personen du gir tilgang til, som vist under:

9. Du får deretter en bekreftelse på at rettigheten er gitt, og kan klikke «Ferdig» for å avslutte:

Fjerne en rettighet

Om du senere vil fjerne rettigheten, så følger du punkt 1-2 fra listen overfor. Under tittelen «Andre med rettigheter til virksomheten» kan du enten se den du vil fjerne rettigheten for, eller du kan velge «Søk på person eller virksomhet» for å søke frem aktøren. Klikk deretter på «Gi eller fjern tilgang»:

Klikk på «Fjern en eller flere rettigheter»:

Velg så «Fjern» på rettigheten du vil fjerne, og trykk deretter «Ferdig»: